Operas
Arias
Soprano

Adieu, dit-il, ayez foi!

Ambroise Thomas

Hamlet

Ophélie (Soprano)

Download free scores: "Adieu, dit-il, ayez foi!" PDF