Operas
Arias
Mezzo

Deh placatevi con me

Christoph Willibald Gluck

Orfeo ed Euridice

Orfeo (Mezzo)

Download free scores: "Deh placatevi con me" PDF