Operas
Arias
Mezzo

Piango il mio ben cosi

Christoph Willibald Gluck

Orfeo ed Euridice

Orfeo (Mezzo)

Download free scores: "Piango il mio ben cosi" PDF