Operas
Arias
Soprano

Era desso il figlio mio

Gaetano Donizetti

Lucrezia Borgia

Lucrezia Borgia (Soprano)

Download free scores: "Era desso il figlio mio" PDF