Operas
Arias
Bass

Io posposto ad un Torquato

Gaetano Donizetti

Torquato Tasso

Don Gherardo (Bass)

Download free scores: "Io posposto ad un Torquato" PDF