Operas
Arias
Tenor

Ah! si per voi gia sento

Gioachino Rossini

Otello

Otello (Tenor)

Download free scores: "Ah! si per voi gia sento" PDF