Operas
Arias
Soprano

Idol mio, se ritroso

Wolfgang Amadeus Mozart

Idomeneo

Electra (Soprano)

Download free scores: "Idol mio, se ritroso" PDF