Operas
Arias

Mykola Lysenko

Opera vocal scores:

Koza-dereza

Natalka-poltavka

Taras Bulba