Operas
Arias

Reinhard Keiser

Opera vocal scores:

Circe

La forza della virtù