Operas
Arias

Le panier fleuri

Ambroise Thomas

Vocal score

"Le panier fleuri" PDF 8Mb