Operas
Arias

Le roman d'Elvire

Ambroise Thomas

Preliminaries - Act IAct IIAct III