Operas
Arias

Die Apotheke

Christian Gottlob Neefe

Vocal score

"Die Apotheke" PDF 26Mb