Operas
Arias

Cherevichki

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Arias (sheet music for voice and piano):

His Highness (Bass)

Poka ne nachalisya tantsy

Oksana (Soprano)

Ish' ty, kakaya V'yuga

Vakula (Tenor)

O shto mne mat', shto mne otets'Vot' uzhe gode proshel'

Vocal score

"Cherevichki" PDF 4Mb "Cherevichki" PDF 5Mb "Cherevichki" PDF 6Mb "Cherevichki" PDF 21Mb

CoverPreliminaries, No.17b, OvertureAct 4