Operas
Arias

A Life for the Tsar

Mikhail Glinka

Arias (sheet music for voice and piano):

Antonida (Soprano)

Ne o Tom Skorblyu podruzhen'knV' pole chistoye glyazhu

Bogdan Sobinyin (Tenor)

Bratsy v' myatel'

Ivan Susannin (Bass)

Ty priydesh' moya zarya

Vanya (Mezzo)

Bdzhdny kon' v' poldz pal

Vocal score

"A Life for the Tsar" PDF 4Mb "A Life for the Tsar" PDF 4Mb "A Life for the Tsar" PDF 6Mb "A Life for the Tsar" PDF 9Mb "A Life for the Tsar" PDF 9Mb "A Life for the Tsar" PDF 16Mb "A Life for the Tsar" PDF 17Mb "A Life for the Tsar" PDF 59Mb

Original version. Act VOriginal version. Title, Contents, OvertureSoviet Version (Ivan Susanin). EpilogueSoviet Version (Ivan Susanin). Title and Contents