Operas
Arias

Elisabetta

Gaetano Donizetti

Polacca: Perdon, perdon, o padre